Om FREM‎ > ‎Medlemsgrupper‎ > ‎

Repræsentanskabsmøder

Beretning 2011

indsendt 21. apr. 2012 14.08 af Niels Bjerre   [ opdateret 21. apr. 2012 14.11 ]

Bestyrelsen beretning for året 2011

Efter repræsentantskabsmødet i april konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand   Olav Johannnesen

Kasserer: Laila Lund Balle

Sekrtær: Lars Bitch.


Det har været afholdt bestyrelsesmøder ca. 1 gang om måneden – og vi skal beklage, at referaterne fra
disse ikke ligger på Kulturhusets hjemmeside. Det der med hjemmesiden er ikke en spidskompetence
for nogen af de siddende bestyrelsesmedlemmer – og man kunne jo håbe på, at vi i aften fik valgt folk i
bestyrelsen, der ville bruge energi på denne opgave…

Gennem hele 2011 har Huset lagt mure til mange arrangementer. Langt de fleste stablet på benene af
Huset faste brugergrupper. Igen i år har det været vores opfattelse at man grupperne i mellem er rigtig
gode til at hjælpe hinanden.

Grupperne er også blevet bedre til at rydde op efter sig – dermed være ikke sagt, at det ikke halter et
par steder – ingen nævnt, ingen glemt…! Oprydning og rengøring er faktisk dét, der udløser langt de
fleste ”sammenstød”. Hver gang Huset forlades skal vi kigge os kritisk omkring: Ser her ud som jeg selv vil
ønsker at modtage Huset? Og det kan da godt være at man fra tid til anden fjerner / rengør og ryder andre
brugeres BÆ, men så kan man jo pudse glorien på vej ud ad døren… Husets eksistens hviler på en høj grad
af selvjustits og omtanke.

Rygning før, under og efter arrangementer! Der er rygeforbud i Huset – og det er vores indtryk at
grupperne efterhånden er blevet rigtig gode til at håndtere dette. Men også her er der plads til
forbedringer… det er ikke noget, vi i bestyrelsen har vedtaget. Det er gældende dansk lovgivning – og der
kan ikke dispenseres. Der må IKKE ryges i Huset. Punktum. Operatørrummet er ikke ”et enmands-kontor”,
der må derfor heller ikke ryges her…

Medhjælperfesten blev hyggelig, men en omgang tilmelding-forvirring gjorde, at arrangørerne stod med
dejlig mad i overskud i mængder der kunne have mættet hele Svaneke. Tak til Cassiopeia for indsatsen.

2010 var året hvor vi forberedte og igangsatte flere projekter. 2011 blev året, hvor virkelig kom skub
i sagerne. Vi fik skrabt den lille million sammen, der muliggjorde indkøb og installering af digitalt
biografudstyr. Renoveringen af loftet kørte videre og forventes snart afsluttet. Vores varmeanlæg et
blevet beriget med en kalorifer – eller varmeblæser på mere almindeligt dansk. Kunstprojektet – udvendig
udsmykning af FREM – blev midlertidigt lagt på is på grund af manglende tid og overskud, men forventes at
blive taget ud af fryseren snarest for at give finansieringen af det endnu et forsøg…

Først lidt om digitaliseringen. Vi fik med meget stor lokal opbakning skaffet de nødvendige midler, og til
trods for at vores daværende bank pludselig ikke ville hjælpe os med mellemfinansieringen (altså give
os en kassekredit, der kunne betale regningerne og lægge penge ud i den periode, der går fra vi bruger
dem til vi kan få de lovede penge fra fondene) , så fik vi i løbet af sommeren udstyret ind i Huset og op at
køre. Medio august var Cassiopeia en digital biograf med 3D. Og hvorfor er det nu, at det er FREM, der
står for indkøbet af dette udstyr? Det er FREMs fornemmeste opgave at finde midlerne til og at skabe de
bedst mulige rammer for Huset brugere. FREM ejer en meget stor del af udstyret her i Huset, og det gør vi
fordi, vi dels har muligheden for at gå ud og finde fonds- og kommunale midler til indkøb, dels for at sikre
udstyret i tilfælde af at en forening må give op. Hvis f.eks. Cassiopeia skulle vælge at indstille driften, og
have oparbejdet et uoverstigeligt underskud eller lignende, så kan kreditorer ikke gøre udlæg i udstyret –
det tilhører FREM – og FREM kan stille udstyret til rådighed for en eventuelt ny biografforening.

Loftprojektet har kørt løbende hen over året – og været voldsomt omfattende. Det nærmer sig sin
afslutning – der mangler endnu bl.a. noget el-arbejde. Projektet er for en meget stor del finansieret af en
bevilling fra Regionskommunen, men vi har også spyttet lidt i bøssen. Langt de fleste er glade for projektet
– hvis man da lige ser bort fra SVAK. Her mener man, at man ikke har fået plads nok / den plads, man
blev lovet. For at forsøge at løse det problem blev et bestyrelsesmøde henlagt til loftet. Flertallet i Huset
bestyrelse bad SVAK om at rydde op før der blev taget endelig stilling til om der skulle tildeles mere plads.
SVAKs holdning var, at man ikke havde fået den plads, man havde fået lovning på. Her endte det så… Lars
Bitsch valgte herefter at forlade FREMs bestyrelse, hvilket den resterende bestyrelse skal beklage.

Noget om varme: Kalorifæren er installeret, og driften af oliefyr m.m. indstillet – alt dette skulle gerne
give en betydelig besparelse på varmeregningen i de kommende år. Vi har fået en ny midlertidig olietank –
placeret i kælderen. Midlertidig – skal vist tages med et gran salt – vi er bange for, at her bliver den i rigtig
lang tid endnu… Vi er nu et Kulturhus med egen KOMFORTknap – det betyder – og her løber jeg tør for ord,
Olav, for det her ved jeg ikke en hujende hatfis om… kh fie

næste drøm: en totalrenovering af salen, foyeren og scenen – og når vi nu er i gang: kælderen. Vi håber på
at kunne begynde at skrue det projekt sammen ud på efteråret…

Til slut: tak til alle for et kanongodt og spændende år!

Referat 2009/10

indsendt 13. mar. 2011 07.16 af Niels Bjerre   [ opdateret 21. apr. 2012 14.14 ]

Referat fra Repræsentantskabsmøde

i kulturhuset FREM d. 19. april 2010

Dagsorden iflg. vedtægterne.
 1. Valg af dirigent. Olav Johannessen er enstemmigt valg – herefter konstateres hvilke repræsentanter, der er tilstede, og at repræsentantskabet er lovligt og rettidigt indkaldt.
 2. Bestyrelsens beretning.

  Beretning 2009/10:Kulturhuset Frem, som forening, er en praktisk interesse-organisation for foreningerne eller brugerne af Kulturhuset Frem.

  Nu består vi af:
  • Cassiopeia-bio
  • SVAK
  • No-Name (nye)
  • 5-juledag (udskiftning)
  • No-Kids
  • Den Nye Kulturrevolution
  • Svaneke Skole
  • Svaneke Handelsstandsforening

Aktiviteter:

  • Mere eller mindre faste øvedage for unge - aftalt med Olav

  • Laila sørger for udlejning, post og for at regnskabet for husets drift hænger sammen. Laila har bl.a. også deltaget i Fællesrådet.
  • Jens Peter har lagt et par måneds arbejde i alle mulige store og små reparationer og forbedringer. Flere der har bidraget.
  • Jens Peter og Olav har sørget for at koordinere samarbejde og sørget for at huset virker for brugerne: Vicevært-funktion.
  • Varme: Niels H. sørger bl.a. for løbende forbrugs-regnskab til kommunen. Og fødevarekontrol.
  • Koda: Jens Peter & Laila
  • Fie har sørget for at reservation af huset har fungeret stor set uden problemer. Fleksibelt Cassiopeia samarbejde m. Helle?
  • Lars og Fie har gang i projekt med udsmykning af buerne i facaden.
  • Niels H har sørget for at relevante personer for adgang til Frem (Nøgler) (tyveri!)
  • Niels B har ikke håndteret fundraising.
  • Fest for frivillige.
 1. Godkendelse af regnskab 2009

Regnskabet er godkendt.

 1. Godkendelse af budget og fastsættelse af lejeafgifter og kontingent

  Uændret budget, regnskab og kontingent
 1. Indkomne forslag. Ingen
 2. Valg af medlemmer til bestyrelsen

  På valg er Niels Holm, Laila Lund Balle og Lars Bitsch, der alle blev valgt til bestyrelsen. 
  Jens Peter Müller, Olav Johannessen fortsætter. 
  Suppleanter er Niels Bjerre og Fie Kelkjær. 
 3. Valg af 2 revisorer . Monika Kristensen & Helle Kvanhauge. 
 1. Fastsættelses af antallet af repræsentanter til og med næste ordinære repræsentantskabsmøde og disses fordeling mellem medlemmerne. Ingen ændringer. 3 til hver gruppe/forening.

 1. Eventuelt:

Debat om flg. Punkter: 

Fødevarekontrol/egenkontrol (26/4 Fie).

Nøgler: Mangler 3 (+ 10 ekstra). Hængelås t. loft, Cylinder på dør t. loft

Ønskeliste => til bestyrelsen (http://frem.svaneke.net/planer).

Brugsen: Reklame-bokse

Oprydning efter arrangementer: Checkliste. Cassiopeia kommer med oplæg om ønsker til opstilling af borde m.v.
Referent:  Niels Bjerre


Repræsentantskabsmøde 2010

indsendt 15. mar. 2010 12.19 af Niels Bjerre

14/3 2010

REPRÆSENTANTSKABSMØDE

i Kulturhuset FREM mandag d. 19. april 2010


Dagsorden i flg. vedtægerne:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Godkendelse af regnskab
 4. Godkendelse af budget og fastsættelse af lejeafgifter og kontingenter
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og 2 bestyrelsessuppleanter. På valg er Niels Holm og Laila Lund Balle. Niels Bjerre ønsker at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsessuppleanter er: Fie og Erik Normind
 7. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. Revisorer er Alf Bering og Monika Kristensen.
 8. Fastsættelse af antallet af repræsentanter til og med næste ordinære repræsentantskabsmøde og disses fordeling mellem medlemmerne
 9. Eventuelt.
 

§ 6  stk. 4: Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmøder, skal være skriftlige og være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse. Det påhviler bestyrelsen senest 6 dage før repræsentantskabs- mødet at ophænge indkomne forslag på et synligt sted i FREM, og fremsendes til repræsentanterne. 


Medlemsforeningerne har ret til at stille med 3 stemmeberettigede repræsentanter. Man bedes, så vidt muligt, inden repræsentantskabsmødets afholdelse meddele, hvem man stiller med til repræsentantskabs-mødet på mail: frem@svaneke.net 


For at være stemmeberettiget skal medlemsforeningens kontingent være indbetalt inden repræsentantskabs-mødets afholdelse.

Referat fra Repræsentantskabsmøde 2009

indsendt 3. jun. 2009 02.05 af Niels Bjerre   [ opdateret 3. jun. 2009 02.08 ]


Beretning

indsendt 22. apr. 2009 00.44 af Niels Bjerre   [ opdateret 3. jun. 2009 01.53 ]


2007

indsendt 8. mar. 2009 12.01 af Niels Bjerre   [ opdateret 8. mar. 2009 13.37 ]

Referat af møde d. 26/4 2007 kl. 19

Tilstede var:

Cassiopeia: Helle Kvanhauge, Niels Holm, (Niels Bjerre, bortrejst)

No Kids: Jesper Munck, Jesper Manniche, Laila Lund Balle

SVAK: Karin Sørensen

No Name: Jens Peter Müller, Erik Normind Jakobsen & 1, jeg ikke fik fat i navnet på

5. juledag: Steen Hansen, Fie Kelkjær, Olav Johannessen

Mariegården: Lis Gilbertsson


Fie Kelkjær – byder velkommen og vi går til punkt 1 på dagsordenen:


1. valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslår Steen Hansen som dirigent med taleret. Enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterer repræsentantskabet indkaldt med korrekt varsel, lovlig og beslutningsdygtig, samt at alle medlemmer har indbetalt kontingent og dermed er stemmeberettigede.

2. bestyrelsen beretning

som udfærdiget af formand Niels Bjerre og fremlagt af Fie Kelkjær. Beretningen godkendes uden anmærkninger efter lidt uddybende snak. Beretningen ligger på hjemmesiden: http://frem.svaneke.net

3. godkendelse af regnskab.
Fremlagt og gennemgået af Lis Gilbertsson. Et økonomisk tilfredsstillende år for kulturhuset. Regnskabet godkendes.

4. godkendelse af budget og fastsættelse af lejeafgifter og kontingent.
Ved en lille fejl omdeles forkert budget – det rigtige følger og vedtages uden yderligere forviklinger. Kontingent og lejeafgifter vedtages uændret, kan ses på hjemmesiden.

5. indkomne forslag:
ingen

6. valg af medlemmer til bestyrelsen og 2 bestyrelsessuppleanter:
på valg er Lis Gilbertsson, der ikke modtager genvalg og Niels Holm, der efter lidt venligt pres gør. Nyvalgt til bestyrelsen er Laila Lund Balle fra No Kids. Suppleanter: Steen Hansen forsætter og nyvalgt er Erik Normind Jakobsen fra No Name. Herefter ser bestyrelsen således ud: Niels Bjerre, Niels Holm, Olav Johannessen, Fie Kelkjær og Laila Lund Balle. Suppleanter: Steen Hansen og Erik Normind Jakobsen. En stor tak til Lis Gilbertsson for hendes kæmpe indsats i Frem gennem 3 valgperioder.

7. valg af 2 revisorer og revisorsuppleanter
.
Her bliver gjort opmærksom på, at det rettelig burde hedde bilagskontrollanter, da huset har ekstern revisor – dette kan dog først rettes i vedtægterne ved næste repræsentantskabsmøde. Som revisorer valgtes Steen Hansen og Jens Peter Müller, suppleanter er Jesper Munch.

8. fastsættelse af antallet af repræsentanter til og med næste ordinære repræsentantskabsmøde og disses fordeling mellem medlemmerne. Uændret. Hver medlemsgruppe/forening har ret til at stille 3 repræsentanter.

9. eventuelt.
Der blev debatteret oprydning, oprydning og almindelig hensynsfuld omgang med huset og hinanden. Loftsprojektet blev vendt og prist i høje toner. Olav orienterede om det indkøbte trommesæt og hensigten om at lokale musikere i alle aldre kan benytte huset som øvefacilitet, når det ikke er belagt med andre aktiviteter. En vis konsensus omkring tilstedeværelse af et køleskab under teaterforestilling blev opnået. Fie fik vist understreget at man ikke låner huset udstyr ud – overhovedet – aldrig – og slet ikke uden at orientere bestyrelsen…

Dirigenten forlod under dette punkt mødet, der blev afrundet af Fie, der takkede for god ro og orden.

2006

indsendt 8. mar. 2009 12.00 af Niels Bjerre   [ opdateret 8. mar. 2009 13.35 ]

FREM Repræsentantskabsmøde
Referat af møde d. 20/3 2006 kl. 19.00

Steen Hansen valgt som dirigent og Niels Bjerre som referent.

1. Hanne gav sin "Beretning for kulturhuset FREM 2006". Beretningen er vedlagt.

2. Der er problemer med Regnskab og budget. Når endeligt regnskab foreligger vil det blive udsendt til foreningerne og godkendt på nyt repræsentantskabsmøde.

3. Budget, lejeafgift og kontingent: (Se punkt 2 og 4)

4. Indkomne forslag:
 1. Forslag til nye priser for leje af FREM (Niels Bjerre) - se bilag
  Beslutning: Kr. 500 for arrangementer med færre end 40 betalende gæster. Se "Prisliste" neden for

 2. Forslaget fra Steen Hansen vedr. loftet på FREM
  Beslutning: Bestyrelsen fastsætter frist for oprydning på loftet.
  Ting der ikke er væk inden fristen bliver smidt ud!
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen og 2 bestyrelsessuppleanter.

På valg er: Lis Gilbertsson og Niels Holm – genvalgt


Bestående bestyrelse : Hanne Nimskov, Niels Bjerre, Olav Johannesen.

Suppleanter: Fie Kelkjær (genvalgt) og ny suppleant Steen Hansen

6. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
Valgt som revisorer: Steen og Orla.
Revisorsuppleanter: Jens Peter og Stig.

7. Fastsættelse af antal repræsentanter
Hver medlemsgruppe/forening har ret til 3 medlemmer (m. stemmeret) i FREM's repræsentantskab.

8. Evt.
 1. Kommunikation mellem grupperne:
  - Bestyrelsen opfordres til at vedligeholde en liste over repræsentanter (m. telefon og email) til at lette og sikre god kommunikation mellem grupperne (også uden om FREM's bestyrelse!)
  - Bestyrelsen opfordres til at arrangere møder hvor grupperne kan mødes.
  - 5-juledag og NoName vil samarbejde indbyrdes og få gang i dialogen med Musikhuset i Rønne.
 2. Olav fik opbakning til arbejdet med at etablere et permanent øvelokale. Det kan muligvis være på loftet, men i mellemtiden kan det etableres på scenen (i siden), og skal kun flyttes når SVAK eller skolen laver forestillinger.

1-7 of 7