2006

indsendt 8. mar. 2009 12.00 af Niels Bjerre   [ opdateret 8. mar. 2009 13.35 ]
FREM Repræsentantskabsmøde
Referat af møde d. 20/3 2006 kl. 19.00

Steen Hansen valgt som dirigent og Niels Bjerre som referent.

1. Hanne gav sin "Beretning for kulturhuset FREM 2006". Beretningen er vedlagt.

2. Der er problemer med Regnskab og budget. Når endeligt regnskab foreligger vil det blive udsendt til foreningerne og godkendt på nyt repræsentantskabsmøde.

3. Budget, lejeafgift og kontingent: (Se punkt 2 og 4)

4. Indkomne forslag:
 1. Forslag til nye priser for leje af FREM (Niels Bjerre) - se bilag
  Beslutning: Kr. 500 for arrangementer med færre end 40 betalende gæster. Se "Prisliste" neden for

 2. Forslaget fra Steen Hansen vedr. loftet på FREM
  Beslutning: Bestyrelsen fastsætter frist for oprydning på loftet.
  Ting der ikke er væk inden fristen bliver smidt ud!
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen og 2 bestyrelsessuppleanter.

På valg er: Lis Gilbertsson og Niels Holm – genvalgt


Bestående bestyrelse : Hanne Nimskov, Niels Bjerre, Olav Johannesen.

Suppleanter: Fie Kelkjær (genvalgt) og ny suppleant Steen Hansen

6. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
Valgt som revisorer: Steen og Orla.
Revisorsuppleanter: Jens Peter og Stig.

7. Fastsættelse af antal repræsentanter
Hver medlemsgruppe/forening har ret til 3 medlemmer (m. stemmeret) i FREM's repræsentantskab.

8. Evt.
 1. Kommunikation mellem grupperne:
  - Bestyrelsen opfordres til at vedligeholde en liste over repræsentanter (m. telefon og email) til at lette og sikre god kommunikation mellem grupperne (også uden om FREM's bestyrelse!)
  - Bestyrelsen opfordres til at arrangere møder hvor grupperne kan mødes.
  - 5-juledag og NoName vil samarbejde indbyrdes og få gang i dialogen med Musikhuset i Rønne.
 2. Olav fik opbakning til arbejdet med at etablere et permanent øvelokale. Det kan muligvis være på loftet, men i mellemtiden kan det etableres på scenen (i siden), og skal kun flyttes når SVAK eller skolen laver forestillinger.
Comments