Beretning 2011

indsendt 21. apr. 2012 14.08 af Niels Bjerre   [ opdateret 21. apr. 2012 14.11 ]
Bestyrelsen beretning for året 2011

Efter repræsentantskabsmødet i april konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand   Olav Johannnesen

Kasserer: Laila Lund Balle

Sekrtær: Lars Bitch.


Det har været afholdt bestyrelsesmøder ca. 1 gang om måneden – og vi skal beklage, at referaterne fra
disse ikke ligger på Kulturhusets hjemmeside. Det der med hjemmesiden er ikke en spidskompetence
for nogen af de siddende bestyrelsesmedlemmer – og man kunne jo håbe på, at vi i aften fik valgt folk i
bestyrelsen, der ville bruge energi på denne opgave…

Gennem hele 2011 har Huset lagt mure til mange arrangementer. Langt de fleste stablet på benene af
Huset faste brugergrupper. Igen i år har det været vores opfattelse at man grupperne i mellem er rigtig
gode til at hjælpe hinanden.

Grupperne er også blevet bedre til at rydde op efter sig – dermed være ikke sagt, at det ikke halter et
par steder – ingen nævnt, ingen glemt…! Oprydning og rengøring er faktisk dét, der udløser langt de
fleste ”sammenstød”. Hver gang Huset forlades skal vi kigge os kritisk omkring: Ser her ud som jeg selv vil
ønsker at modtage Huset? Og det kan da godt være at man fra tid til anden fjerner / rengør og ryder andre
brugeres BÆ, men så kan man jo pudse glorien på vej ud ad døren… Husets eksistens hviler på en høj grad
af selvjustits og omtanke.

Rygning før, under og efter arrangementer! Der er rygeforbud i Huset – og det er vores indtryk at
grupperne efterhånden er blevet rigtig gode til at håndtere dette. Men også her er der plads til
forbedringer… det er ikke noget, vi i bestyrelsen har vedtaget. Det er gældende dansk lovgivning – og der
kan ikke dispenseres. Der må IKKE ryges i Huset. Punktum. Operatørrummet er ikke ”et enmands-kontor”,
der må derfor heller ikke ryges her…

Medhjælperfesten blev hyggelig, men en omgang tilmelding-forvirring gjorde, at arrangørerne stod med
dejlig mad i overskud i mængder der kunne have mættet hele Svaneke. Tak til Cassiopeia for indsatsen.

2010 var året hvor vi forberedte og igangsatte flere projekter. 2011 blev året, hvor virkelig kom skub
i sagerne. Vi fik skrabt den lille million sammen, der muliggjorde indkøb og installering af digitalt
biografudstyr. Renoveringen af loftet kørte videre og forventes snart afsluttet. Vores varmeanlæg et
blevet beriget med en kalorifer – eller varmeblæser på mere almindeligt dansk. Kunstprojektet – udvendig
udsmykning af FREM – blev midlertidigt lagt på is på grund af manglende tid og overskud, men forventes at
blive taget ud af fryseren snarest for at give finansieringen af det endnu et forsøg…

Først lidt om digitaliseringen. Vi fik med meget stor lokal opbakning skaffet de nødvendige midler, og til
trods for at vores daværende bank pludselig ikke ville hjælpe os med mellemfinansieringen (altså give
os en kassekredit, der kunne betale regningerne og lægge penge ud i den periode, der går fra vi bruger
dem til vi kan få de lovede penge fra fondene) , så fik vi i løbet af sommeren udstyret ind i Huset og op at
køre. Medio august var Cassiopeia en digital biograf med 3D. Og hvorfor er det nu, at det er FREM, der
står for indkøbet af dette udstyr? Det er FREMs fornemmeste opgave at finde midlerne til og at skabe de
bedst mulige rammer for Huset brugere. FREM ejer en meget stor del af udstyret her i Huset, og det gør vi
fordi, vi dels har muligheden for at gå ud og finde fonds- og kommunale midler til indkøb, dels for at sikre
udstyret i tilfælde af at en forening må give op. Hvis f.eks. Cassiopeia skulle vælge at indstille driften, og
have oparbejdet et uoverstigeligt underskud eller lignende, så kan kreditorer ikke gøre udlæg i udstyret –
det tilhører FREM – og FREM kan stille udstyret til rådighed for en eventuelt ny biografforening.

Loftprojektet har kørt løbende hen over året – og været voldsomt omfattende. Det nærmer sig sin
afslutning – der mangler endnu bl.a. noget el-arbejde. Projektet er for en meget stor del finansieret af en
bevilling fra Regionskommunen, men vi har også spyttet lidt i bøssen. Langt de fleste er glade for projektet
– hvis man da lige ser bort fra SVAK. Her mener man, at man ikke har fået plads nok / den plads, man
blev lovet. For at forsøge at løse det problem blev et bestyrelsesmøde henlagt til loftet. Flertallet i Huset
bestyrelse bad SVAK om at rydde op før der blev taget endelig stilling til om der skulle tildeles mere plads.
SVAKs holdning var, at man ikke havde fået den plads, man havde fået lovning på. Her endte det så… Lars
Bitsch valgte herefter at forlade FREMs bestyrelse, hvilket den resterende bestyrelse skal beklage.

Noget om varme: Kalorifæren er installeret, og driften af oliefyr m.m. indstillet – alt dette skulle gerne
give en betydelig besparelse på varmeregningen i de kommende år. Vi har fået en ny midlertidig olietank –
placeret i kælderen. Midlertidig – skal vist tages med et gran salt – vi er bange for, at her bliver den i rigtig
lang tid endnu… Vi er nu et Kulturhus med egen KOMFORTknap – det betyder – og her løber jeg tør for ord,
Olav, for det her ved jeg ikke en hujende hatfis om… kh fie

næste drøm: en totalrenovering af salen, foyeren og scenen – og når vi nu er i gang: kælderen. Vi håber på
at kunne begynde at skrue det projekt sammen ud på efteråret…

Til slut: tak til alle for et kanongodt og spændende år!
Comments