2017 Bestyrelsens beretning

Post date: May 5, 2017 10:47:58 AM

Formandens beretning ved repræsentantskabsmøde 26. april 2017

Der er ikke kommet flere medlemmer i år og vi har ikke længere NOKIDS eller Baby/børnediskotek. Til gengæld har NONAME for nylig præsteret en fordobling af medlemskaber og det glæder vi os over.

Sammen med Cassiopeia, er NONAME en af FREMs kerneaktiviteter gennem mange år og vores opgave som bestyrelse er, at tilgodese medlemmernes behov, herunder de frivilliges arbejdskraft, og ikke mindst at gøre Kulturhuset FREM til et attraktivt sted for nye tiltag.

Vi er i gang med at arbejde for 2 hovedsager:

  1. Bedre faciliteter og en stærkere identitet udadtil
  2. Lavere udgifter for nuværende og kommende medlemsgruppe (nedsat eller ingen husleje)

1. Det store projekt er begyndt. Vi skal finde 250.000,- til fornyelser, indkøb og forbedringer. Projektbeskrivelse, budget, regnskab, samt andre bilag vedr. ansøgning kan rekvireres af alle interesserede. Der er til dato bevilget 16000,- fra Fællesråd i 2016 og 50.000,- fra Bornholms Brand, samt 50.000,- fra Sparekassens Fond i 2017

2. Vi står nu helt på egen hånd med driftsudgifter og indvendig vedligeholdelse. Husleje for medlems-grupperne har været et tilbagevendende emne på dagsorden i 2016. Bestyrelsen er enig om, at denne udgift er for høj for ildsjæle der gerne vil lave arrangementer ved hjælp af frivillige. Den rigtige løsning, mener vi, vil være at det ikke skal koste penge at lave et arrangement i FREM. Dette kan ikke lade sig gøre, medmindre bestyrelsen kan finde alternativ finansieringer til dækning af driften. Vi opfordre alle til at komme med idéer til, hvordan FREM selv kan lave ‘støttearrangementer’ i form af feks. Quiz- eller Banko- aftener.

Vi venter samtaler med BRK om driftssaftale, brandsynsrapport og færdiggørelse/afslutningen af byggeopgave, bl.a. i forbindelse med fjernvarme.

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde og positiv indstilling. Vi er kommet langt.

Bestyrelsen april 2017 til april 2018 ser sådan ud:

Jane Hamilton - formand, Dorthe Lund - kasserer, Ulrich Krenchel, Uffe Hansen, og Inger Rasmussen. Suppleanter: Helle Kvanhauge og Maja Ibsen.

Jane Hamilton

Formand for Bestyrelsen i Kulturhuset FREM