2006-10-12

Post date: Mar 8, 2009 4:54:23 PM

Til stede Steen, Lis, Hanne, Niels B. - Hos Niels

Afbud fra Olav og Niels H

Oprydning på loftet og renovering

Steen fortalte om forløbet.

Det går godt fremad. Container hentes snart.

Der skal bygges båse: Penge til materialer hentes fra "kyssenes Baldakin" kassen

Lis ringer Matteberg om status på renovering af bl.a. vinduerne, og ansøger om midler fra Svanekes venner til de sidste vinduer.

Elektronisk styring af fyret. Niels kontakter EL-Ipsen.

Computer/printer-rum:

Der var utilfredshed med den måde computer-/printerrum fungerer. Det svines meget og oprydning/rengøring overlades til andre.

For FREM og brugergrupperne er PC'en primært til regnskab. Det blev besluttet at PC'en flyttes til Lis, hvor den kan bruges til regnskab for FREM og Cassiopeia.

Niels undersøger flytning af abonnement.

Evt.

Rengøring:

Der bliver gjort rent efter NoKids

Fællesmøde m. FREM om bl.a. rengøring d. 18/10 kl 17 i FREM

Baglærred sælges.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde d 31/10 kl 19 i FREM med et punkt: Godkendelse af Referat

Næste møde d. 5. dec. kl. 19.