2007-05-29

Post date: Mar 8, 2009 4:58:43 PM

Bestyrelsesmøde Tirsd. 29/5 kl. 19 hos Fie

Deltagere: Fie, Lis, Olav, Niels H., Niels B. Afbud fra Steen.

 1. Arbejdsdeling
  1. Tilføj: Energiaflæsning: Niels H
  2. Tilføj: Spiritusbevilling: Fie
 2. Maling af facade og døre. Andet på byggesagen?
  1. Der laves en male-prøve i smøgen mod Bulow
  2. Når malingen er færdig (inkl. døre) er byggeprojektet afsluttet
 3. Fødevarekontrol
  1. Vi er sluppet for bøde. Fie laver forskrifter for foreningerne og vores "egenkontrol"
  2. Fie vil også kontrollere rengøringen ca. 1 gang om ugen.
 4. Sikkerhed i FREM:
  1. Nødudgang i kælder: Niels B. taler med Steen om hvem der har lukket nødudgangen. Fie snakker med kommunen og forsøger at få dem til at reetablere nødudgang.
  2. Næste møde i FREM hvor vi ser på EL-sikkerhed, slukkere, 1-hjælps-udstyr m.v.
 5. Brugermøde: Erfaringer
  1. Godt effektivt møde, selv om der ikke var så mange fremmødte.
  2. Niels B. sender reminder omkring 1. august om at få ønsker frem inden fristen og før brugermødet i august..
 6. Evt.
 • Niels B og Steen henter kopimaskine, der er doneret af Mælkebøtten. Vi takker!
 • Panel smadret v. toilettet. Olav ser på det.
 • Niels B. skal finde spiritusbevilling t. Fie.
 • Hovedrengøring:
  • - Cassiopeia: Operatørrum og foyer
  • - NoKids: Scenen
  • - NoName: Salen
  • - Bestyrelsen: Kælderen
  • - SVAK: Loftet
  • Færdig: senest v brugermødet d. 27/8
 • Lampe i operatørrum til kontrol af lyset i salen. Niels H får pris - evt. koordineret m. Steen der skal have el-sikkerheds attest fra Nyborg.

Næste møde: Tirsd. d. 14/8 kl. 19. i FREM.