2008-02-28

Post date: Mar 8, 2009 5:10:35 PM

FREM bestyrelsesmøde d. 28. feb. 2008

Deltagere: Lis, Fie, Niels H, Olav, Niels B.

  1. Redningsåbning i kælderen. Brandinspektøren anbefaler 1. vinduesåbning til højre ved indgangen til kælderen.
    1. Pernille Bülow har indvilget i at holde gangen ud til brænderigænget passabelt. Der bliver begrænsning på 12 personer i kælderen!
  2. Vi søger jobcenteret om at Steen Hansen kommer i "praktik" i FREM i april måned.
  3. Film-lærred: Niels H har snart afsluttet projektet.
  4. Musik-øvelokaler: Fællesrådets kulturfond har bevilleget kr. 5.000 til trommesæt. Vi takker! Olav indhenter tilbud på trommer der også kan bruges ved koncerter.
  5. Ind- og udvendigt lys: Steen sætter gang i de aftalte ting, nu hvor SVAK er færdig.
  6. Repræsentantskabs-møde: Lis sikrer sig (helst skriftligt/email) at revisor har afsluttet regnskab senest 15. marts. Fie laver udkast til indkaldelse, der sendes midt i marts. Niels B laver beretning.
  7. Evt. Postkasse under etablering (afventer leveringsproblemer). Niels B. godkendt som "bestyrer".

Næste møde 15/4 2008 kl. 19 hos Fie

Repræsentantskabsmøde d. 16. april