Referat: 8/6 2009

Post date: Jun 8, 2009 3:29:05 PM

Hos Fie: Deltagere Karin (SVAK), Fie, Laila, Jens P, Olav, Niels H, Niels B.

Dagsorden:

  1. SVAK
  2. Arbejdsdeling
  3. Frivilligfest 20/6
  4. DPA/Djorn Juni Fred. 12/6
  5. Økonomi
  6. Diverse

1. SVAK har ved en fejltagelse ikke har fået indkaldelse til repræsentantskabs-mødet! Formanden påtager sig ansvaret og beklager dybt. Det er blevet aftalt at SVAK sender en repræsentant (Lars Bitsch) til bestyrelsesmøderne, og vi påskønner denne styrkelse af bestyrelsen.

2. Se (og kontroller!) nye ansvar / arbejdsdeling. Lars kan overveje til næste møde om der er nogle opgaver han kunne tænke sig. En hel konkret arbejdsopgave er fundraising til udsmykning af buerne udenfor FREM?

3. Frivillig-festen blev efter lang diskussion flyttet til 22/8. Niels B skriver til foreningerne. Niels H er fortsat anker-mand på projektet og skriver på indbydelse, der bl.a. skal i Svaneke-bladet.

4. DPA/Djorn Juni musik-arrangement Fred. 12/6. Jens P. laver lyd og er vært. Niels B (og Karin Schubert) tager bar.

5. Økonomi: ca. 80.000 på "bogen".

6. EVT

- Nøgle til depotrummet ("Steen's") blev overdraget vært og vicevært Jens P!

- Laila undersøger om KODA afgifter med fordel kan samordnes mellem medlemmerne

- Lås på døren til loftet snarest muligt (samme nøgle som hoveddøren)

- JP fik OK til at fjerne pengeskab i kælder-gangen.

- Møde i slutningen af august med SVAK om plan for loftet.

Næste møde: 19/7 kl 19 hos Fie (... MED GRILL!!)