Repræsentantskabsmøde

Post date: May 15, 2018 6:04:32 AM

Onsdag den 25. april 2018 kl.19.00 i FREM

REPRÆSENTANTSKABSMØDE

KULTURHUSET FREM

1. Valg af dirigent og referent

ULRICH OG HELLE

2. Bestyrelsens beretning

JANE (FINDES UNDER ‘BESTYRELSEN’ PÅ FREMS WEBSITE)

3. Godkendelse af regnskab

JA

4. Godkendelse af budget og fastsættelse af lejeafgifter og kontingenter

SAMME SOM 2017 - BUDGETTET, LEJEAFGIFTER OG KONTINGENTER

5. Indkomne forslag

INGEN

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er Jane Hamilton og Dorthe Lund samt 2 bestyrelsessuppleanter.

JANE (formand) OG DORTHE (kasserer) ER VALGT FOR DE NÆSTE 2 ÅR

2 SUPPLEANTER ER VALGT FOR ET ÅR, HELLE KVANHAUGE OG DITTE OLSEN

7. Valg af 2 revisorer

JENS PETER MØLLER OG LAILA LUND BALLE

og 2 revisorsuppleanter

MAJA IPSEN OG LENE STENSTROP

8. Fastsættelse af antallet af repræsentanter til og med næste ordinære repræsentantskabsmøde og disses fordeling mellem medlemmerne

HVER AF HUSETS FORRENINGER HAR 3 STEMMER TIL REPRÆSENTANTSKABSMØDE

9. Eventuelt

NÆSTE GANG DER KØBES PAPIRHÅNDKLÆDER BURDE MAN BESTILLE DOBBELTPORTION OG SPARE DERVED 75,- I FRAGT, PÅPEGER DORTHE

10. Næste møde (konstituerende)

IKKE AFTALT ENDNU

Bestyrelsens beretning ved repræsentantskabsmøde

i FREM 25. april 2018

Medlemmer:

I 2017 kom der en ny gruppe til FREM. Velkommen til Spillestedet. De har foreløbig lavet 3 koncerter. NoName er også meget aktiv med rigtige mange fantastiske live musikaftener. Svaneke Friskole bruger scenen flittigt og det er godt for FREM - ikke mindst fordi mange forældre (især dem der er nye i byen) kommer automatisk til at lære byens kulturhus at kende.

Og ikke mindst Svaneke Bio viser spændende film 3 - 4 gange om ugen - film man ofte ikke kan komme til at se i Rønne eller Gudhjem.

Driftsøkonomi

Alt tyder på at vi klarer driftsøkonomien efter tilskuddet fra BRK er ophørt. Det har dog stor betydning at BRK betaler lys, varme og udvendig vedligeholdelse.

Det blev besluttet af bestyrelsen, at priserne for leje af FREM skulle halveres. Vi håber og tror at det vil gøre en forskel for dem der arbejder frivilligt ved hosting af spændende tiltag i FREM.

Indvendig vedligeholdelse

Siden sidste beretning har bestyrelsen arbejdet på forbedringer i huset. Mange planer som har været undervejs i flere år er nu afsluttet med gode resultater og flere nye opgaver er klare til at blive udført.

I 2017 ansøgte FREM’s bestyrelse 267.000,- til fornyelser og reparationer for at give bedre faciliteter og en stærkere identitet udadtil. Vi opnåede i alt 146.360,- plus egen finansering på 30.000,- Der er allerede overført 36.000.- til vores bank og det resterende beløb bliver indbetalt af sponsorerne når hele projektet er afviklet. Tak til Sparekassens Fond, Bornholms Brand Fællesråd og Fællesrådets Kulturforeningen.

Af færdige opgaver kan nævnes:

Et smukt halvtag i hvidmalet jern over indgangen ved gavlen mod øst. Biografen har skiftet navn fra Cassiopeia, tilbage til Svaneke Bio og det nye gamle navn står med 40 cm høj udskårne bogstaver ovenover halvtaget. Om aftenen får bogstaverne en flot og dramatisk belysning fra den store lampe mellem vinduerne på første sal.

De nye plakatskabe er meget brugervenlige og virkelig pæne at se på. Prisen blev mere end budgettet men belysningen inde i montrerne var til gengæld meget mindre end anslået.

De nye træstole er lidt bredere end dem vi har i sort plast. Generelt mener folk de er behageligere at sidde på. Ifølge NoName, mister man 6 pladser i salen pga bredte på de nye stole men til gengæld sidder man ikke klemt.

Budget, besparelser og flere ansøgninger

Budgettet viser 100.000,- under det oprindelige beløb vi havde håbet på, da vi skrev ansøgninger i 2017. Der er andre sponsorer vi kan søge hos, men nogle af de anskaffelser i vores plan har vist sig at være uden stor betydning for helheden - og derfor mener bestyrelsen, at der kan spares, uden at komprimere kvaliteten og indholdet.

Eksempelvis:

- installation af en motor på scenens fortæppe - pris 13.000,-. Det har vist sig, at fortæppet (som pt ligger på loftet) ikke længere er nødvendigt for et velfungerende teater og derfor skal dette ikke monteres, heller ikke med manual styring.

- ny bardisk - evt. i flere enheder, som vil kunne flyttes og stilles forskellige steder i lokalet. Dette er alligevel ikke en prioritet - eftersom bestyrelsen mener at baren skal have en fast plads på dansegulvet til højre for scenen. Det bliver nemmere og billigere at konstruere. Muligvis kan den eksisterende bar repareres og males.

- i stedet for 100 nye stole til de få gange om året hvor der skal være siddepladser til kapacitet (ca.170), købte vi kun 40 nye træstole samt 10 ekstra i sorte plastik.

Alene disse 3 punkter udgør besparelser på 64.000,-

Der kan også spares på indretning af kælderen og backstage område, uden at svigte dem der har behov for et rart opholdsted og omklædningsrum.

Der bliver desuden en besparelse ved malearbejdet på gavlen. Ifølge den oprindelig plan, skulle ordet FREM fylde hele gavlens bredte men ideen blev ikke godkendt. Teknisk forvaltning er dog gået med til at skiltet skal måle 3 meter bred og 1 meter høj, hvilke er noget større end man normalt får lov til i Svaneke. Det tog lang tid at få tilladelse fra BRK og da den kom (tilladelsen) i slutning af marts var der for meget is i luften til at arbejde med maling udenfor. Da frosten forsvandt kunne arbejdet alligevel ikke påbegyndes fordi tegneren (jeres formand, tilfældigvis) fik travlt med andre opgaver. En vigtig del af formålet med det store projekt er, at skabe en stærkere identitet udadtil. For nogle år siden blev FREM’s navn fjernet i forbindelse med maling af facaden og det kom aldrig op igen. Det blive gjort nu. Men skal der står Kulturhuset FREM, eller noget mere beskrivende som f.eks - FREM - Film Musik Foredrag og Fest eller ganske enkelt - FREM ?

De gamle 7’er (stol) skal sættes til salg. Indtægten går naturligvis til projektet.

Uafsluttet opgaver

  • nye brugte biografstol. Vi var flere år om at finde konferencestolene og håber det kan blive lidt hurtigere med dem til rækkerne. Vi har fundet en leverandør, måske 2 og Svaneke Bio har overtaget opgaven om at udvælge efter pris størrelse kvalitet farve siddekomfort design og tilpasning.
  • dug til de 9 borde på gulvet - til fest og hverdag. Ikke kun til pynt, de skal være lyddæmpende, af hensyn til biografen.
  • Bardisk
  • nyt bagtæppe (pt hos leverandøren Per Hinz)
  • indretning af kælder/backstage

Fremtiden:

Som nævnt under driftsøkonomi, blev lejeudgiften halveret i 2017 og det ser ud til at gå fint med denne ændring. Skulle det mod forventning præsenterer vanskelligeheder for driftsbudgettet i fremtiden, er bestyrelsen frisk på at se på ideen om såkaldte støttearrangementer - eksempelvis banko aftener eller lignende.

Der er en plan for facaden ude mod P-pladsen. En gang (også i forbindelse med maling af ydermurer) var der kunst i alle vinduespartier. Martin Berge vandt konkurrencen for et nyt værk men dengang, som nu, var der ikke midler til det. I september gik Martin selv i gang med at søge hos forskellige kunstfonde. Bestyrelsen ved at den slags tager lang tid. Vi håber det lykkes.

Vi sætter ikke mere på dagsorden før de igangværende projekter er veloverstået men vi er allerede klar over hvad den næste opgave bliver:

Det vigtigt at gøre noget radikalt med FREMs website. Det er håbløst forældet. Enighed og vilje til at modernisere det er absolut tilstede i bestyrelsen men dem der har forstand på opgaven har ikke haft tid. Det er et problem vi allesammen kender men vi er sikker på, at også denne opgave vil blive løst til alles tilfredshed, en gang i fremtiden.

Bestyrelsen:

Jane Hamilton - formand

Dorthe Lund - kasserer

Ulrich Krenchel

Uffe Hansen

Inger Rasmussen.

Suppleanter: Helle Kvanhauge og Ditte Olsen.

Medlemsgrupper:

Svaneke Bio

SVAK Svanekeaktørene

No Name

Svaneke Friskole

Svaneke Handelstandsforening

Nye medlemmer:

Spillestedet.