REPRÆSENTANTSKABSMØDE onsdag d. 26. april 2017 kl. 19.00

Post date: May 5, 2017 10:52:05 AM

Tilstede: Jane Hamilton, Helle Kvanhauge, Ulrich Krenchel, Uffe Hansen, Inger Rasmussen, Dorthe Lund

 1. Valg af dirigent
 2. Helle (stemmetæller ikke nødvendigt - der var ingen fremmødte foruden besyrelsen)
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Godkendt. Korrekturlæses og sendes til Tidende
 5. Godkendelse af regnskab
 6. Regnskab godkendt uden kommentar
 7. Godkendelse af budget og fastsættelse af lejeafgifter og kontingenter
 8. Budget godkendt med tak til Jens Peter Müller for udarbejdelse
 9. Indkomne forslag
 10. Ingen
 11. Valg af medlemmer til bestyrelsen og 2 bestyrelsessuppleanter
 12. Ulrich Krenchel og Inger Rasmussen og Helle Kvanhauge modtager valg. Jens Peter Müller modtager ikke valg. Som nye suppleant forslår bestyrelsen Maja Ibsen, som ikke er tilstede, men modtager valg. Bestyrelsen april 2017 til april 2018 ser sådan ud:
 13. Jane Hamilton - formand, Dorthe Lund - kasserer, Ulrich Krenchel, Uffe Hansen, og Inger Rasmussen. Suppleanter: Helle Kvanhauge og Maja Ibsen.
 14. Stor tak til Jens Peter for alt det han har gjort for FREM, både som bestyrelsesmedlem, som formand, som blæksprutte og ikke mindst som dygtig og erfaren håndværker. Med sin viden og håndværksmæssige kunnen, har Jens Peter guidet FREM i gennem utallige store og små opgaver ‘fra loft til kælder’ gennem mange, mange år. I sin rolle som formand og initiativtager for NONAME, sammen med de mange andre opgaver der fylder i hverdagen, håber vi, at han alligevel har tid og lyst til at sige ja, når vi byder ham op til en ny dans i fremtiden, så han kan være medvrkende til at vi fortsat har et godt og funktionelt FREM.
 15. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter
 16. Laila Balle og Lene Stenstrop fortsætter som revisorer.
 17. Fastsættelse af antallet af repræsentanter til og med næste ordinære repræsentantskabsmøde og disses fordeling mellem medlemmerne
 18. (ingen fremmødte foruden bestyrelsen)
 19. Eventuelt
 20. 1. Udhængsskab. Bestem beslut og bestil! Helle (og Allan) har fået staffetten. Bestyrelsen skal godkende deres beslutning før der bestilles men dette behøver ikke vente til næste bestyrelsesmøde. Betalingen kommer fra ‘gulvkontoen’.
 21. 2. Salg af 7’ere - dem der endnu ikke er i stykker skal fotograferes og sættes til salg (Bruun Rasmussen, Laurits eller muligvis i eget regi). Uffe og Inger har opgaven. Indkøb af nye stol skal naturligvis være parat lige så snart salget af 7’ere bliver en realitet. Der er et stort udvalg af lækre, billige stole som opfylder alle krav undtagen sammenkobling og derfor har bestyrelsen endnu ikke kunne nå til enighed om købet. Sammenkoblingssystemet på Ane-stolen (som også er billig) er genialt men selve stolen er langt under den standard bestyrelsen ønsker. Derfor har vi i flere år haft lange diskussioner om emnet. Kort resumé fra aftenens idérig snak:
 22. - Køb en god billig stol uden sammenkobling og bekost vedhæftning af faste koblings-bøjler.
 23. - Vælg en rigtig konferencestol der opfylder alle krav og ønsker, og betal prisen!
 24. (Den sidstnævnte er der allerede bugetteret for i vores nye plan for FREMs forbedringer.)
 25. 3. Brdr Larsens Fond har deadline 1.maj. Der er ingen der har tid på så kort varsel men Helle vil tage et kig og vurdere om det kan gøres i en håndvending. Hvis ikke, tager vi den i oktober.
 26. Næste møde:
 27. onsdag den 14. Juni