Beretning 2011

Post date: Apr 21, 2012 9:08:53 PM

Bestyrelsen beretning for året 2011

Efter repræsentantskabsmødet i april konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand Olav Johannnesen

Kasserer: Laila Lund Balle

Sekrtær: Lars Bitch.

Det har været afholdt bestyrelsesmøder ca. 1 gang om måneden – og vi skal beklage, at referaterne fra

disse ikke ligger på Kulturhusets hjemmeside. Det der med hjemmesiden er ikke en spidskompetence

for nogen af de siddende bestyrelsesmedlemmer – og man kunne jo håbe på, at vi i aften fik valgt folk i

bestyrelsen, der ville bruge energi på denne opgave…

Gennem hele 2011 har Huset lagt mure til mange arrangementer. Langt de fleste stablet på benene af

Huset faste brugergrupper. Igen i år har det været vores opfattelse at man grupperne i mellem er rigtig

gode til at hjælpe hinanden.

Grupperne er også blevet bedre til at rydde op efter sig – dermed være ikke sagt, at det ikke halter et

par steder – ingen nævnt, ingen glemt…! Oprydning og rengøring er faktisk dét, der udløser langt de

fleste ”sammenstød”. Hver gang Huset forlades skal vi kigge os kritisk omkring: Ser her ud som jeg selv vil

ønsker at modtage Huset? Og det kan da godt være at man fra tid til anden fjerner / rengør og ryder andre

brugeres BÆ, men så kan man jo pudse glorien på vej ud ad døren… Husets eksistens hviler på en høj grad

af selvjustits og omtanke.

Rygning før, under og efter arrangementer! Der er rygeforbud i Huset – og det er vores indtryk at

grupperne efterhånden er blevet rigtig gode til at håndtere dette. Men også her er der plads til

forbedringer… det er ikke noget, vi i bestyrelsen har vedtaget. Det er gældende dansk lovgivning – og der

kan ikke dispenseres. Der må IKKE ryges i Huset. Punktum. Operatørrummet er ikke ”et enmands-kontor”,

der må derfor heller ikke ryges her…

Medhjælperfesten blev hyggelig, men en omgang tilmelding-forvirring gjorde, at arrangørerne stod med

dejlig mad i overskud i mængder der kunne have mættet hele Svaneke. Tak til Cassiopeia for indsatsen.

2010 var året hvor vi forberedte og igangsatte flere projekter. 2011 blev året, hvor virkelig kom skub

i sagerne. Vi fik skrabt den lille million sammen, der muliggjorde indkøb og installering af digitalt

biografudstyr. Renoveringen af loftet kørte videre og forventes snart afsluttet. Vores varmeanlæg et

blevet beriget med en kalorifer – eller varmeblæser på mere almindeligt dansk. Kunstprojektet – udvendig

udsmykning af FREM – blev midlertidigt lagt på is på grund af manglende tid og overskud, men forventes at

blive taget ud af fryseren snarest for at give finansieringen af det endnu et forsøg…

Først lidt om digitaliseringen. Vi fik med meget stor lokal opbakning skaffet de nødvendige midler, og til

trods for at vores daværende bank pludselig ikke ville hjælpe os med mellemfinansieringen (altså give

os en kassekredit, der kunne betale regningerne og lægge penge ud i den periode, der går fra vi bruger

dem til vi kan få de lovede penge fra fondene) , så fik vi i løbet af sommeren udstyret ind i Huset og op at

køre. Medio august var Cassiopeia en digital biograf med 3D. Og hvorfor er det nu, at det er FREM, der

står for indkøbet af dette udstyr? Det er FREMs fornemmeste opgave at finde midlerne til og at skabe de

bedst mulige rammer for Huset brugere. FREM ejer en meget stor del af udstyret her i Huset, og det gør vi

fordi, vi dels har muligheden for at gå ud og finde fonds- og kommunale midler til indkøb, dels for at sikre

udstyret i tilfælde af at en forening må give op. Hvis f.eks. Cassiopeia skulle vælge at indstille driften, og

have oparbejdet et uoverstigeligt underskud eller lignende, så kan kreditorer ikke gøre udlæg i udstyret –

det tilhører FREM – og FREM kan stille udstyret til rådighed for en eventuelt ny biografforening.

Loftprojektet har kørt løbende hen over året – og været voldsomt omfattende. Det nærmer sig sin

afslutning – der mangler endnu bl.a. noget el-arbejde. Projektet er for en meget stor del finansieret af en

bevilling fra Regionskommunen, men vi har også spyttet lidt i bøssen. Langt de fleste er glade for projektet

– hvis man da lige ser bort fra SVAK. Her mener man, at man ikke har fået plads nok / den plads, man

blev lovet. For at forsøge at løse det problem blev et bestyrelsesmøde henlagt til loftet. Flertallet i Huset

bestyrelse bad SVAK om at rydde op før der blev taget endelig stilling til om der skulle tildeles mere plads.

SVAKs holdning var, at man ikke havde fået den plads, man havde fået lovning på. Her endte det så… Lars

Bitsch valgte herefter at forlade FREMs bestyrelse, hvilket den resterende bestyrelse skal beklage.

Noget om varme: Kalorifæren er installeret, og driften af oliefyr m.m. indstillet – alt dette skulle gerne

give en betydelig besparelse på varmeregningen i de kommende år. Vi har fået en ny midlertidig olietank –

placeret i kælderen. Midlertidig – skal vist tages med et gran salt – vi er bange for, at her bliver den i rigtig

lang tid endnu… Vi er nu et Kulturhus med egen KOMFORTknap – det betyder – og her løber jeg tør for ord,

Olav, for det her ved jeg ikke en hujende hatfis om… kh fie

næste drøm: en totalrenovering af salen, foyeren og scenen – og når vi nu er i gang: kælderen. Vi håber på

at kunne begynde at skrue det projekt sammen ud på efteråret…

Til slut: tak til alle for et kanongodt og spændende år!