Referat 2009/10

Post date: Mar 13, 2011 2:16:41 PM

Referat fra Repræsentantskabsmøde

i kulturhuset FREM d. 19. april 2010

Dagsorden iflg. vedtægterne.

 1. Valg af dirigent. Olav Johannessen er enstemmigt valg – herefter konstateres hvilke repræsentanter, der er tilstede, og at repræsentantskabet er lovligt og rettidigt indkaldt.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Beretning 2009/10:Kulturhuset Frem, som forening, er en praktisk interesse-organisation for foreningerne eller brugerne af Kulturhuset Frem.
 4. Nu består vi af:
  • Cassiopeia-bio
  • SVAK
  • No-Name (nye)
  • 5-juledag (udskiftning)
  • No-Kids
  • Den Nye Kulturrevolution
  • Svaneke Skole
  • Svaneke Handelsstandsforening

Aktiviteter:

   • Mere eller mindre faste øvedage for unge - aftalt med Olav
  • Laila sørger for udlejning, post og for at regnskabet for husets drift hænger sammen. Laila har bl.a. også deltaget i Fællesrådet.
  • Jens Peter har lagt et par måneds arbejde i alle mulige store og små reparationer og forbedringer. Flere der har bidraget.
  • Jens Peter og Olav har sørget for at koordinere samarbejde og sørget for at huset virker for brugerne: Vicevært-funktion.
  • Varme: Niels H. sørger bl.a. for løbende forbrugs-regnskab til kommunen. Og fødevarekontrol.
  • Koda: Jens Peter & Laila
  • Fie har sørget for at reservation af huset har fungeret stor set uden problemer. Fleksibelt Cassiopeia samarbejde m. Helle?
  • Lars og Fie har gang i projekt med udsmykning af buerne i facaden.
  • Niels H har sørget for at relevante personer for adgang til Frem (Nøgler) (tyveri!)
  • Niels B har ikke håndteret fundraising.
  • Fest for frivillige.
 1. Godkendelse af regnskab 2009.

Regnskabet er godkendt.

 1. Godkendelse af budget og fastsættelse af lejeafgifter og kontingent.
 2. Uændret budget, regnskab og kontingent
 3. Indkomne forslag. Ingen
 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 5. På valg er Niels Holm, Laila Lund Balle og Lars Bitsch, der alle blev valgt til bestyrelsen.
 6. Jens Peter Müller, Olav Johannessen fortsætter.
 7. Suppleanter er Niels Bjerre og Fie Kelkjær.
 8. Valg af 2 revisorer . Monika Kristensen & Helle Kvanhauge.
 9. Fastsættelses af antallet af repræsentanter til og med næste ordinære repræsentantskabsmøde og disses fordeling mellem medlemmerne. Ingen ændringer. 3 til hver gruppe/forening.
 10. Eventuelt:

Debat om flg. Punkter:

Fødevarekontrol/egenkontrol (26/4 Fie).

Nøgler: Mangler 3 (+ 10 ekstra). Hængelås t. loft, Cylinder på dør t. loft

Ønskeliste => til bestyrelsen (http://frem.svaneke.net/planer).

Brugsen: Reklame-bokse

Oprydning efter arrangementer: Checkliste. Cassiopeia kommer med oplæg om ønsker til opstilling af borde m.v.

Referent: Niels Bjerre