Regler for brug af FREM

Om brug af Kulturhuset FREM

Senest opdateret 17.maj 2022:
Denne skrivelse er udarbejdet for at gøre det nemmere for alle parter involveret i arrangementer i Kulturhuset FREM. Skrivelsen indeholder regler, gode råd, og svar på almene faktuelle spørgsmål.
Det er vores håb, at vi med disse punkter får løst langt de fleste problemer, inden arbejdet med arrangementet begynder.Kan vi forudse og løse problemerne inden de opstår, vil der være flere ressourcer til det væsentlige: nemlig at skabe arrangementer til gavn og glæde for alle parter.
Med venlig hilsen,Bestyrelsen for Kulturhuset FREM.

Det gør man:

 1. Check først om datoen for arrangementet er ledigt ved at se under Reservationer/kalender.

 2. Aftale deltaljeret med bestyrelsen tidspunkter og planer for arrangementet ved at sende en mail til frem@svaneke.net.

 3. Får mod depositum og underskrift udleveret nøgle til en derfor ansvarlig person.

 4. Vælger en ”sidste mand/kvinde” , der har ansvaret for at bygningen forlades med al lys slukket og alle døre låset.

 5. Hvis der er tændte stearinlys (levende lys) må de ikke efterlades uden opsyn.

 6. Orienterer sig om, hvor brandslukningsmateriel er placeret.

 7. Der er i Kulturhuset FREM, som i alle offentlige bygninger, rygeforbud.

 8. Tømmer alle skraldespande og sætter nye poser i.

 9. Sørger for at det er ryddeligt og rimeligt rent til næste bruger.

 10. Alt al scenografi, frithængende stoffer m.m. brandhæmmes.

 11. Slukker mobiltelefoner under forestillinger.

Det gør man ikke:

 1. Det er strengt forbudt at ryge og have tændte stearinlys (levende lys) på loftet.

 2. Forlader kælderen med sminkespejlspærerne tændt. De kan udvikle ekstremt meget varme.

 3. Piller ved ting og sager, der ikke har noget med eget arrangement at gøre. Der er sikkert andre, der bruger tingene, og de vil formentligt gerne have dem i fred.

 4. Lader døre og vinduer stå åbne under forestillinger el. koncerter. Vi prøver at vise hensyn til vore naboer.

 5. ”Smutter ind og ud mellem biograflærred og proscenium. Kør i stedet – forsigtigt – lærredet op.

 6. Sætter gaffatape el. lign. på bagtæpper, fortæppe og bueben. Det kan stofferne ikke holde til.

 7. Sætter tape på vægge i sal og foyer. Det kan malingen ikke holde til.

 8. Færdes på loftet eller i operatør- og teknikrummene, med mindre man er ”autoriseret personel”.

Alkohol

Huset har alkoholbevilling. Det er den enkelte arrangørs ansvar at gældende lovgivning på udskænknings-området overholdes.

Oprydning

En ansvarlig person for oprydning vælges.

Huset modtages ryddet – og afleveres ryddet og rimeligt rengjort.

Bortskaffelse af affald efter arrangement påhviler bruger. Huset har 2 skralde stativer – der er til almindelig daglig brug. Alt andet affald bortskaffer bruger selv. I sommer perioden er der ekstra en mini container.

Handicappede

Der er adgang for kørestolsbrugere af sidedørene. Antal kørestole pr. arrangement: 2

PR

Som udgangspunkt er bruger ansvarlig for PR.

Huset råder over udhængsskabe i Brænderigænget. Desuden kan lægges løbesedler i foyeren, eller på husets facebook side.

www

Huset har egen hjemmeside: www.frem.svaneke.net . Her finder man oplysninger om brug af kulturhuset samt andre oplysninger. Evt. henvendelser til bestyrelsen eller kulturhuset sendes til frem@svaneke.net.

Værktøj

Brugere af huset medbringer eget værktøj.

Lys

Huset råder for nærværende ikke over lys udstyr, men vi formidler gerne kontakt til lystekniker.

Lyd og AV

Mere information om lydanlæg er under udarbejdelse.

Dette udstyr må kun benyttes efter aftale og af en eller flere kyndige personer godkendt af Husets ledelse.

Forbrug af f.eks. batterier, pærer og deslige afholdes af bruger.

Huset formidler gerne kontakt til lydtekniker

Teknik

Teknik- og operatørrummene er kun for de som arbejder med teknikken. Disse områder er meget følsomme, og der er ikke adgang for uvedkommende.

Musik og tekster

Bruges beskyttet musik og tekster ved et arrangement forestilling, påhviler det bruger af huset at betale for brug af rettigheder, CODA, Gramex m.v.

Førstehjælp

Førstehjælpskassei baren.

Sikkerhed

Alle ophængte lamper skal forsynes med sikkerhedswirere.

Der må ikke prøves på scene medens der arbejdes med lystræk og ophæng.

Benyttes stiger, skal assistent sikre stigen på nederste trin.

Aktivering af træk må kun ske når scenegulvet er tomt for mennesker.