FREMs Bestyrelse

Senest opdateret 17.maj 2022.

  • Formand Orla Søborg-Madsen <byledsbakke5@gmail.com> tlf.: 6118 0501

  • Næstformand og sekretær Hans Michael Kofoed-Hansen

  • Kasserer Ditte Braaten Olsen

  • Best.medlem Anne-Marie Rømer

  • Best.medlem Erik Mohr

  • Suppleant: Dorthe Lund

  • Suppleant: Niels Bachmann

Revisorer (bilagskontrollanter)

  • Laila Lund Balle

  • Lisbeth Holm

Svaneke Revision v/ Michael Kure

Se siden Ansvar, med fordeling af ansvar og arbejdsopgaver