Rengøring

Senest opdateret 17.maj 2022.

Som lejer/bruger af Kulturhuset FREM er du forpligtiget til at overholde husets retningslinjer, herunder rengøring og nedlukning af lokalet efter brug.

For at gøre det nemmere for dig, har vi udarbejdet nedenstående tjekliste.

Listen dækker alle husets faciliteter og rum.

Du skal selvfølgelig kun tage dig af de områder du har benyttet iflg. aftale.

Udendørs:

 1. Feje udendørs, fjerne cigaretskod, flasker etc.

 2. Huset har 2 affalds stativer på P-pladsen + minicontainer i sommerperioden.

 3. Tjek at alle yderdøre er låst og vinduer er lukket.

Foyer:

 1. Toilet og håndvaske rengøres, gulvet vaskes, opfyldning af håndsæbe, papir/håndklæder + toiletpapir.

 2. Foyeren ryddes, affaldsspande tømmes, nye poser isættes, og gulve vaskes.

 3. Evt egne opslag/plakater nedtages.

Salen:

 1. Mellem sæderne ryddes for affald og støvsuges, evt vaskes gulvet.

 2. Måtter støvsuges. Støvsuger står i kælder.

 3. Sal gulv vaskes. Benyt rent vand, evt med lidt opvaskemiddel. Moppe findes i kælderen.

Det er vigtigt ved regnvejr og snesjab at vaske gulvet, der ellers let får delagt lakken af smågrus.

 1. Bar og køleskabe vaskes af. Lad døren til køleskab stå lidt åben, "køleskabsfrakken i sal" sættes på.

 2. Egne opslag, pynt, dekorationer mm tages ned. Lånte materialer sættes på plads.

 3. 7 borde og 7 stole sættes langs venstre side af salen, resten bagerst på scenen.

Scenen:

 1. Den grønne knap skal være tændt (varmeblæser) i fyrings sæsonen.

 2. Lys + musikanlæg skal være slukket. Hiv evt 220V stikkene ud under trapperne.

 3. Scenen ryddes og støvsuges og evt vaskes.

 4. Eget materiel skal være væk fra scenen, evt bag sorte forhæng.

 5. Biograf højtalere køres ind på plads. Alt lys skal slukkes.

Kælderen:

 1. Toilet og håndvaske rengøres.

 2. Oprydning, tømme affalds spande, støvsuge/feje evt vaske gulv.

 3. Oprydning, opvask, hænge evt våde klude/moppe til tørre.

Loft og Operatørrum:

 1. Vinduer og hejselem over scene skal være lukket. og alt lys slukket.

 2. Lånte rekvisitter/materiel sættes på plads og eget udstyr i eget rum.

Pga COVID 19 skal alle overflader sprayes med den specielle sprit, og ikke tørres af, lad bare tørre op.