Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning for 2019 i Kulturhuset FREM

Velkommen til jer alle for dette anderledes Repræsentantskabsmøde som følge af Corona.

I 2019 valgte den gamle bestyrelse alle at trække sig, og en heltny blev valgt. Vi var nye men valgte at forsøge at videreføre det der var sat igang. Plus at vi selvfølgelig havde nye ideer, og prioriteringer. Tak til den gamle bestyrelse for det de havde gjort og igangsat, også med fondsmidler, som gjorde at vi umiddelbart kunne fortsætte, uden at skulle tænke på midler.

Af aktiviteter gående på huset kan nævnes: ”Gamle fyrrum” færdiggjort med installationer. Det er blevet malet og skal indrettes. Gulvet i salen slebet og behandlet. Scene gulv slebet og behandlet. Måtte og udvendig rist etableret ved udgang sal. Svaneke Bio har fået nyt lydanlæg installeret. LED pærer er sat i salen overalt, og defekte dæmpere er skiftet. Og betalt af BRK. Forhøjet reposer og udskiftet faste stole (biografstole). Ansøgning om fondsmidler til dette er foreløbig bevilliget 40.000. Vi søgte om 75.000. Udfærdiget hul til nye højtaler til Bio højtaler under scene, som Svaneke Bio venligst har betalt. Igangsat renovering af foyer, hvor vi har en ansøgning om lokalmidler på kr 20.000, lovning fra BRK om udskiftning af de 2 vinduer på loft i østside og rep. af puds nedunder i foyer, og hvor vi foreløbig har, ved frivillig arbejdskraft, fået malet og får installeret håndvask, og en bedre udnyttelse af disk/bar. Undersøgelse er igang med de gamle højtalere fra gamle biosystem om de kan genbruges/sælges, plus FREMs anlæg, og desuden er vi i gang med at undersøge nyt anlæg og højtalere til huset FREM. Og få solgt eller videregivet de gamle højtalere, til dem der kan bruge dem. Der foreligger et tilbud fra Torsten om renovering af gulve i og toiletter og i kælder, som også er undervejs. Det er midlertidig sat i bero. Vi ser også på ”reklame” for FREM, Svaneke Bio på vestfacaden og evt på nordfacaden. Vi har fået renoveret baldakin på østside af TRIO, uden beregning., så den ikke står som rusten. Der kunne sikkert nævnes mere, såsom f.eks. de mange frivilliges stadige engagement , som har været indover. Der skal være en stor tak til biogruppens store indsats med at få det hele til at lykkes.

Hjemmesiden for FREM har også undergået en fornyelse. Den er stadig under opbygning, men er nu til at arbejde med. Stor tak til Svend-Erik og Niels Bjerre.

Vores intentioner for det nye år er at fortsætte med at alle kan få glæde af huset og at det evt kan tiltrække nye medlemmer. Vi har været så heldige at i 2019 kom der 2 nye, Svaneke Børnefilmklub og Whiskers&Whiskey. Men der er plads til flere. Vi må dog se i øjnene at den store bruger er Svaneke Bio, som også er godt repræsenteret i bestyrelsen for huset. Og at vi forhåbentlig stadig fremover har et godt samarbejde.

Vi mangler dog en stor ting. At få helt ryddet op på loftet. Det må være prioritering i det nye år, oveni det der er igang. Og kan meddele at vi alle er i fuld gang, også SVAK.

Grundet corona og at huset blev lukket,valgte vi at prioritere biograf stole og foyer. I første omgang er det egenkapitalen der har måttet stå for skud, men med de fondsmidler der er på vej og evt nye, ser det ud til at egenkapitalen bliver genskabt.

Vi vil gerne rette en stor tak til alle frivillige der har deltaget i de forskellige ting der er foregået, og stadig foregår. Tusinde tak.

Med venlig hilsen Bestyrelsen i Kulturhuset FREM