Vedtægter

§ 1: Navn og hjemsted.

§ 2: Formål.

§ 3: Formue

§ 4: Medlemmer

§ 5: Repræsentantskabet

§ 6 Repræsentantskabsmøder

§ 7: Bestyrelsen

§ 8: Tegningsret.

§ 9: Regnskab og økonomi.

§ 10: Vedtægtsændringer eller ophør

Vedtægten er vedtaget på repræsentantskabsmøde d. 26. maj 2004.

Vedtægten er revideret på repræsentantskabsmøde d. 27. april 2005.

Vedtægten er revideret på repræsentantskabsmøde d. 28. april 2018.

Vedtægten er revideret på repræsentantskabsmøde d.  24. april 2023.