Kommunen

Post date: Apr 14, 2009 10:59:55 AM

Teknik: Kommunale Ejendomme,

Fritid & Kultur: Kultur- og Medborgerhuse, Børne- og Fritidssekretariatet, Fuldmægtig Idræt og Fritid: Kurt Maker, kurt.marker@brk.dk, tlf. 56921468 .

Fritid & Kultur: Kultur: Kulturkonsulent Louise Krogsriis, tlf. 56921323 eller e-mail: louise.krogsriis@brk.dk .

EU: Europe Direct Bornholm, Niels Chresten Andersen, Niels.Chresten.Andersen@brk.dk eller 5692 1303

Landdistriktscoach Rikke Brandt Broegaard Tlf.: 56970070 eller 20376370 (mobil), samt pr e-mail: rbb@lag-bornholm.dk